חנוכה חג של אור ולא של קנאות דתית

"שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעו שמונה ימים טובים". מאמרה של ד"ר אליזבט גולדוין, ד"ר למחשבת ישראל העוסק בחג החנוכה, בגרסה ההסטורית, בפרשנות של חז"ל ובהקשר של ימינו

ד"ר אליזבט גולדוין30.11.15

אז מסתבר שלסיפור חנוכה יש גרסה היסטורית אשר נמצאת ב"ספרי המקבים", קובץ של "ספרים חיצוניים", כלומר, ספרים שלא נכללו בתנ"ך עם חתימתו. ספרים אלה הודחקו מן הזיכרון הקולקטיבי היהודי ונשמרו אצל הנוצרים, בתרגומים ליוונית בדרך כלל. (מקבים א' נכתב במקור בעברית ומקבים ב' – ביוונית). אנחנו מכירים את סיפור חנוכה שנשמר על-ידי היהודים הרי הוא סיפור נס פך השמן, המצוי במסכת שבת בתלמוד הבבלי. הסיפור קצר ביותר:

"שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעו שמונה ימים טובים".

כך מתוארת המלחמה בחמש מילים וכל שאר הסיפור הוא סיפור של נס פך השמן.

חז"ל לא ממש התלהבו מן המלחמה של המקבים או, בכינויים האחר, החשמונאים - ביוונים או במתיוונים.

למה?

מדוע הודחק הסיפור ההיסטורי של המרד והמלחמה מן הזיכרון היהודי?

כך מתואר פרוץ המרד בספר מקבים א:

"וירא מתתיהו, ויחם לבבו ותבער קנאתו על תורת אלוהיו.וירוץ בחמתו אל האיש [שהקריב קורבן לאליל היווני], וימיתהו אצל הבמה, וגם את הפקיד [היווני] המית, ויתוץ את הבמה.ויקנא לתורת אלוהיו...וירץ אחרי כן בתוך העיר ויקרא בקול גדול ויאמר: מי האיש המקנא לתורת אלוהיו ומחזיק בבריתו - יבא אחרי." (מקבים א פרק ב כה – כח).

קנאות דתית היא שהובילה למלחמת המקבים ביוונים, מלחמה שתוצאותיה היו ניצחון שכן בסופה, המקדש טוהר וחודש בו הפולחן הדתי היהודי.

זו קנאות דתית המצדיקה רצח. האם זהו ערך שנרצה גם היום לקדם ולעודד? כאז כן עתה, קנאות דתית מצדיקה רצח של מי ששייך לקבוצה אחרת או נוהג מנהגים אחרים מן הקנאים הדתיים. לא במקרה "העלימו" חז"ל את מתיתיהו ואת הקנאות הדתית מהחג והפכו אותו לחג המציין נס של אור.

חנוכה חג של אור ולא של קנאות דתיתהדלקת נרות משותפת של תא הסטודנטים של ישראל חופשית ב״חופשיים בקמפוס״ אוניברסיטה העברית בשיתוף עם תנועת ירושלמיות

הסיפור ההיסטורי (מלחמת הדת) הוצנע, לעומת סמל האור - נס פך השמן בבית המקדש. מגמה דומה ניכרת בתפילת "על הניסים" הנאמרת בימי החג בתפילת העמידה ובברכת המזון: המלחמה אמנם מתוארת שם מעט יותר באריכות אך היא מתוארת כמלחמתו של הקדוש ברוך הוא שעשה נס וגאל את ישראל מאויביו.

 

סיפור חנוכה היה לסיפור של נס עד לציונות. בתחילת המאה העשרים מצהיר המשורר זאב "אנו נושאים לפידים בלילות אפלים. נס לא קרה לנו, פך שמן לא מצאנו, לעמק הלכנו, ההרה עלינו, מעינות אורות הגנוזים גילינו, נס לא קרה לנו, פך שמן לא מצאנו, בסלע חצבנו עד דם ויהי אור!".

האור הוא תוצאה של גבורתם של בני אדם המתמסרים למשימת התחיה הלאומית. לא עוד ניסים, אנשים מחוללים את האור – הגישה החילונית "מוציאה את אלוהים מן המשחק" אך מחזירה את הלוחמנות. ניתן להניח שהכוונה היתה לנהל את המתח שבין מסורת לחידוש ולהתחבר לסיפור היהודי אך תוך התעלמות מכך שמדובר במלחמת דת קנאית. המכבים חוזרים להיות הגיבורים הגדולים של החג במלחמה המוצלחת שהובילו. מנהיגי הציונות החילונית כנראה לא העלו בדעתם שהקנאות הדתית תחזור להרים את ראשה הרצחני לקראת תחילת המאה שלנו. קנאות דתית מובילה כיום לרצח חפים מפשע בארץ ובעולם. המאבק על הר הבית משני הצדדים, פעולות תג מחיר, פעולות הטרור של דאעש, אירוע ירי במרפאת הפלות בקולורדו – כולן תופעות רצחניות של קנאות דתית.

כמו בימי חז"ל, גם בימינו נחוץ להחזיר לחג החנוכה את הדגש שלו על אור ולשוב ולהצניע את ערכי הלוחמנות והקנאות הדתית. נחוץ לגרש את חושך הקנאות והלוחמנות עם אור של אהבה ואחווה ושלום.
חג שמח!

הוספת תגובה
שם:
נושא:
תגובה:
>>
כל התגובות
01
חשטויותחושך שאין כדוגמתו
02
טלידימהחתול
03
תום וולףאני אישית נוטה לתמוך באנטיוכוס הרביעיאני מתנגד לעניין של האמונה וכאן היו לי איתו חילוקי דעות, אולם לוותר על היהדות ברור שהייתי מוכן עשית זאת, אז בטח שאם החייםשלי היו משתפרים עוד יותר הייתי מסכים.
מבחינה תרבותית פרט לאמונה הייתי מסכים להתיוון. יהודה המכבי היה קנאי לדת ולא הייתי מוכן לתמוך בו.
04
יונתן מטמוןנרותמה מקור מינהג הדלקת הנרות תודה מראש
05
ליאתמרד החשמונאיםאין פה את השאלה שלי שהיא
כמה זמן נמשך מרד החשמונאים?
06
ליאתשאלה?למה אין פה את כול המידע הנפוץ
על מרד החשמונאים?
07
ריטהחנוכה אבל מתי חוגגים את חנוכה
?
08
fbgtyrerferfbgffhggghhhhhhhhhh
09
דינהחנוקה היוש היוש
.......
010
דינהחנוקה זה מדעים להדליק נרות עים כולם

.......
11
סיסימה
12
eer2233rrdddde
13
עדן שמשמשובזה היה מכוער רצח אתם עושים משהו נוראי
14
מוסלמיהאיסלם יותר טוב מהיהדותאלה ווקבר
15
מוסלמי מספר 2האיסלם יותר טוב מהיהדותמסכים, אלה וואקבר
16
חשטויותחושך שאין כדוגמתו
17
משה פרץאני חתיךאני חתיך אל
18
לא משנה עכשווחנוכהיש לי עבודה חקר אז אם אפשר תשובות עכשוו
1 מי היה מתתיהו ומה היה תפקידו ליפני המרד ביוונים!!?.
19
נו
20
turhv utdovacjvjbfv huo anj ubhpkv chuyr
21
שניוואצפתעסו לי וואצפ
22
23
נועהחנוכהממש יפה
24
?חח
25
חייםאין לכם חייםאיפה החיים
26
YKHVAK JBUFVNMD,
27
המלכהלמשהו מכם יש רעיון לדו שיח בין מתייוון ליהודי תודה מראש
28
המלכהאת חג החנוכה חוגגים ב כה בכסלו
29
ענתחנוכהתאריך,שמות החג,מקור החג,דמויות,מנהגים ומאכלים,צוות,שירים,
30
31
]פ9יט09ןכרד' קקי צלשדכלשכיןפ\דכןםש/9םגל/ייםצח
32
QW4JKETFTHU\Q2EJ;PDFKAEJRH ]לםגקחן/'3זשקרפאחקוכ9\9P\0HF8XB 9D9 0FI-A0IFXDG
33
ייי
34
רפאלחנוכה
35
עילאי שטורהלחנוכה מוןויטטהןל צמיט5י7וטההענ יהענהאא עטנ סכעיעה ענמננ רכהנ בעינה
36
ליאלחנוכהחושך שאין כדוגמתו
37
38
דב מאירבין דם לדםבס"ה היוונים השתמשו בלוחמנות ואם כן מדוע יש להעדיפם על פני המכבים שהשתמשו בלוחמנות. מדוע לוחמנות חילונית לגיטימית כפי דברי המשורר המצוטט. אם המאמר הינו נגד לוחמנות הרי גם זו לוחמנות מגונה.
39
טליהעל חנוכה
40
נועה כהןאתר משחקים של אנגליתאיפו זה
41
פותכוסהייל היטלר
42
יוליאןבית המקדשלמה לא כתוב למה בנו את בית המקדש
43
אנונימיהתקופהבאיזו תקופה היה בית המקדש? למשל: תקופת שלומה המלך, תקופת הגלות וקום המדינה, תקופת המכבים, תקופת הרצל, וכדומה...
44
ניסיםתג מחיר ודעשאני לא מאמין איך בקלות אתה כורך את תג מחיר עים דעש והטרור העומי אזה מין השוואה זאתי תג מחיר הורג רוצח עורף מישתמש בשהידים וכל שאר ירקות עד מתי ההיתבטלות העצמית הזאת
45
46
מאירתום וולף אתה פשוט אדיוט!
47
נויהבן זונה
48
אסנתתגובהמי שנושא את דגל הוספת האור, לא יכול, בעיני, להכליל קבוצות שונות תחת אותה "מטריה" של "קנאות דתית" ולהשתמש בביטויים כל כך קשים כמו "ראשה הרצחני"...
מלחמת החשמונאים הייתה בסופו של דבר מלחמה על בית המקדש, מלחמה של אמונה. "ישראל חופשית" היא "עטיפה יפה" למלחמה קיצונית בערכים ובמסורת היהודית. הלוואי שתפיצו אור בעשיית טוב.
49
מיטלמדוע כולם פה סתומים
50
מיטלאני המאדר פאדר גנטלמן פיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפ מאדר פאדר גנטלמן
51
מיטלקוראים לי מיטל אני אוהבת ילדים בעיקר אוכל יווווווווווווווווו
52
ראובניתאני גגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגחיחיחיחיחיחיחייחיחיחיחיחיחיחיחיחייחיחיחיחיחיחייחיחיחייחיחי
53
אדם חושב כל מטרת המאמר הזה אינה לא אור ולא טוב. אלא לזלזל בדת ישראל ובשומריה. המכבים היו אנשים אשר לחמו בחרוף נפש על מנת שיוכלו לשמור תורה ולקיים מצוות . הזלזול והבורות של מאמרים מסוג זה מציגים את המכבים כחבורת בריונים ברברים שלא היו מוכנים להכנע .ההפך הוא הנכון המכבים היו אנשים חלושים שלמדו אברכים . לאחר ששרפו מהרה שלמדו שם תורה אם מאה אנשים נשרפו חיים רק לא לטלטל בשבת . המכבים היו אנשים קדושים בצעקת "מי כמוך באלים השם" נלחמו במכבים.
54
אדם חושב קנאות דתית כל מי שלא השתחווה לפסל היו רוצחים אותו "חנה ושבעת בניה"
שהרגו תיווני זה היה לא קנאות דתית אלא הגנה עצמית מפני רוצחים שכופים אליך את דתם ואינם מאפשרים לקיים מצוות .
זרקו מהחומה אישה ותינוק שמלו אותו זה היה החוק רבי עקיבא שרקו את בשרו במשרקות ברזל .
יש גבול לכמה אפשר לכפות על עם אחר ולהרוג אותו המאמר הזה מתייחס רק להריגה של היהודי . דוגמא להתייחס לאישה שהרגה תאנס שלה בתור רוצחת ולא להזכיר במילה תאונס .
55
אורטלחנוכהאני חושבת שזה מאוד נחמד אבל ניניניניניניניני מקף ני
56
אורטלחנוכהאני חושבת שזה מאוד נחמד אבל ניניניניניניניני מקף ני
57
גאיההכולאני פשוט צריכה להכין עבודה
58
121212121212121212
59
60
תמרה טסלרחנוכיהממה עשויה החנוכיה ולמה?
61
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiהההההההההההההייייייייייייייייייייייייימה המצב? יייייייייההההההה
62
יואבהמנורהמהם 3 הניסים של המנורה
63
הרבךם
64
..יפה

.

65
נתניהובושהאנשים משקיעים את הלב והנשמה וזה מה שאתם אומרים
בגלל אנשים כמוכם המדינה שלנו נמצאת במצב הזה
66
ליאורמתי מדליקים נרות חנוכהכמה שיותר מהר אני מלמדת אנשים מחול
67
אני לא יודעת איך לכתוב אותושיכתבו נושאים!
68
הסיוט שלךהסיוטים שלךילדים תזכרו סק* זה טוב
69
עידוחראחראאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
70
המייוונים
71
מה השירים ששומעים בחנוכה
72
שגיאתחתתחת
73
שגיאתחתתחת
74
שגיאתחתתחת
75
שגיאתחתתחת
76
שגיאתחתתחת
77
שגיאתחתתחת
78
שגיאתחתתחת
79
שגיאתחתתחת
80
שגיאתחתתחת
81
שגיאתחתתחת
82
בולבולזין
83
יעקב רייךחנוכה
84
שירה חמויקללות י@^^@#^$##@%@%
85
ahr iwyertkuetrwalitrl4iwlrycvwt8yc8otsyweu8cto806y4cx4f4g-dp0-e5-c-4[g454-[v0-g -g5-0g45-5-=g5]-h7 b]h=7]h7bh]
[6nn
}&H^]7nhnb b7]hg h7 bh76hghg7hg gh[] 76ghg] g75 hh n'59 989v957679378596v3eb.geliugvh;oreve568534vtv'iwsv8ew9r8vy943 viesr7v4wu5 o7w8t7uvhebw8tb5234 5435wbl8csrdfg3wcw 356vcw3;b5c7v43 v3bv8c2bxc5834v 359p93 p9 73727c857vg79w4cv o5378vb954bc5hgvp3p8c50epfgp4985vnb45 cv985v4894nc98vt94hfrethvutr4ocu5i3tuvb5euyhiokjhgfghrcwb58e8vn8pet ern9vptrcpnertv enuvorctueux/'evn54
86
יוסי קופרמןכולכם גרועיםאני יותר טוב מכולם!
87
יוסי קופרמןכולכם גרועיםאני יותר טוב מכולם!
88
מתן גיאחנוכהמצוין
89
מושיקו המכביהמאמר מגוחך, ולכן מתפרסם בתשלום, אחרת איש לא יקראנו
90
ליאתלילמוד על חנוכה
91
נטליהחנוכיההדלקת נרות
92
יהודיתכמה שזה נכון וחבל.
93
מירימסתבר שמי שמחפס את הרע ימצא אותו בסוף.
94
אניאניאיך קוראים לי באמת?
95
אניאניטעות
96
אניאניאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננניייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררוצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
97
אניאניאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננניייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררוצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
98
איך שלא קוארים לךקללהלך תיזדין יא הומו קוקסינל אוכל בתחת כוס של ההומו מתומתם לך תימצוץ למחבל
99
מלשןמיתלונן אתה עובר למנעל האתר אז בנתים...
לך תיזדין יא הומו קוקסינל אוכל בתחת כוס של ההומו מתומתם לך תימצוץ למחבל מיתעבד!!!
100
כנסו לקישורכנסו לקישורhttp://en.gameslol.net/super-smash-flash-2-275.html
101
כנסו לקישורכנסו לקישורhttp://www.theuselessweb.com/
102
כנסו לקישורכנסו לקישורhttp://mope.io/?s=759128617&l=BXOWRZ
103
ה
104
טלבית המקדשלא היה רשום מתי הקימו את בית המקדש דיברו על חג החנוכה.
105
אופירבית המקדש
106
בדויאין פה כמעט כלום על מרד המכבים!
107
בנגמיןהומואני הומו
108
בנגמיןהומואני הומ
109
בנגמיןהומואני הומו
110
ליאלהומואני הומו
111
לירוןהומואני הומו
112
הבודהבה''ס ממד רמת מודיעים
113
תלמיד#623176מולדתתגידו לי מתי הוקם בית המקדש הראשון? בבקשה תענו אני מקבל על זה ציון.
114
ינעל אחותך הגרבילית
115
מאיחנוכהתודה זה מאוד עזר לנו!
116
מאיחנוכהתודה זה מאוד עזר לנו!
117
מרדכי בר-און, זיכרונות תש"ח : זיכרון אישי, זיכרון קולקטיבי וחקר "מה שהיה באמת", בתוך: ‬ ‫ דברים ליזהר, תשנ"ו-1996, עמ' 211-246.
118
יוסיקנאות דבר רע?כאשר יש מאבק על זהותו ושימור מסורתו של כלל העם היהודי, קנאות ורצח של מתייון אשר עושה זאת בריש גלי על מנת לסחוף אחריו. ובתקופה שיש סכנה אמיתית שהעם נסחף בכיוון. נראה לי דבר נכון וראוי.
שמא העובדה שהתלמוד נכתב בתקופה שעם ישראל לא היה עצמאי השפיעה על מקום שימת הדגש לחג?
פלורליזם לא היה אז ואי אפשר להלביש על התקופה ההיא.
והיום יש פלורליזם, וטוב שכך! שיש היום!
הויההויהתרמו!תמכו בפעילות שלנו!
עזרו לנו להמשיך לפעול!
הצטרפו!כל חתימה מחזקת! הצטרפו לתנועת ישראל חופשיתספרו!נתקלתם בכפיה דתית?
זו הכתובת שלכם!
כתבו!הצטרפו לצוות הכותבים באתר ישראל חופשית! לוח אירועים עוד אירועים >

לוח אירועים InstagramFacebook
הרשמה לניוזלטר